Individuel terapi.

Typer af udfordringer, som jeg kan hjælpe dig med:

 • stress
 • traumer, chok
 • akutte og langvarige kriser
 • vanskeligt samvær med andre
 • konflikter
 • skilsmisser
 • sygdom, sorg, tab, smerter
 • jalousi, søskendejalousi
 • angst, OCD, depression
 • vrede
 • lavt selvværd/selvtillid
 • udbrændthed
 • følelsen af kaos m.m.m.
Klient kontor

Individuel terapi med voksne.

Individuel konsultation face-to-face i min klinik eller aktuelt mobil/skype/facetime med overholdelse af data regler. Individuelle forløb kan strække sig over en kortere eller længere periode afhængig af behov og ønsker til forandring.

Det er vigtigt, at samtalerne puster nyt liv og skaber nye perspektiver. Det at stoppe op og få talt om det, der presser sig på giver dig gode handlemuligheder. At få fundet sig selv her, hvor du er lige nu. Samtalerne har den intention at afklare, hvad der er vigtigt og meningsfuldt for dig og skabe en dybere mening for dig. At du ser større sammenhæng i dit liv lige nu, og at det fremkalder glæde.

Det liv, de fleste mennesker lever i dag, er præget af mange aktiviteter for at få arbejdsliv, fritid og hjemmeliv til at hænge godt sammen. Det kan derfor være svært at få tid og finde et frirum til at reflektere og stoppe op. En mandlig klient sagde: ”Jeg hører mig selv nu på en ny måde.

Er du fransktalende kan samtalen foregå på fransk.

Individuel terapi med børn.

Samtale med børn er anderledes end samtale med voksne. Børn er på deres første vej i livet uden al den erfaring, som voksne har.

Der kan ske mange forskellige forhold i barnets opvækst, som et følsomt barn kan have svært ved at forstå. Det kan skabe usikkerhed hos barnet. De fleste børn har både robuste og følsomme sider. Nogle børn er gode til at få sagt, hvad de føler, mens andre bliver tilbageholdende, tavse og svære at læse, andre udad reagerende. Børn er helt unikke.

Både individuel- og familieterapi med barnet kan hjælpe barnet til forsat udvikling og trivsel. Mine mange års erfaring med terapi med børn, har vist hvor umådelig taknemmelige børn er for at blive hørt og få luft for deres bekymringer.

Er du fransktalende kan samtalen foregå på fransk.

Individuel terapi med unge.

Unge mennesker i puberteten er ved at finde en ny identitet fra at være børn til at være unge med nye og mange muligheder.

De unge udforsker og bliver mere og mere klare over deres ressourcer i deres nye ungdomsliv. Det giver dem ofte nye og udfordrende situationer. Alt det nye, som de er i gang med at udfolde, kan give dem svære perioder.

De unge skal finde et nyt holdepunkt i forhold til de nye fremtidsmuligheder. Unge kan have brug for hjælp til at blive mere bevidste om de holdninger, som er med til at give deres liv styring og indhold.

Det er en periode, hvor den følelsesmæssige balance blandt familie og venner, kan svinge meget. Terapi kan være med til at give dem ro og få dem til at genvinde deres energi, gåpåmod og beslutsomhed.

Er du fransktalende kan samtalen foregå på fransk.

Klientudtalelser

“Allerede nu efter kun tredje gange, kan jeg mærke betydelige fremskridt hos mig selv i forhold til de ønsker, jeg har haft for mine samtaler. Samtalerne med Karine har været med til at åbne nye døre. Det har givet mig et helt nyt syn på tilværelsen, som jeg mærker i hverdagen.”   Dorte, 13 år

 

“Jeg var meget trist i starten, da jeg kom hos dig. Jeg har været meget tilfreds med, at have fået gode måder, der har passet til mig, så jeg har kunnet arbejde med mig selv. Derfor er jeg blevet gladere og kan bedre passe på mig selv.”   Pernille, 17 år

“Jeg har haft brug for at få bearbejde mine vanskeligheder, for de var lige ved at få mig til droppe ud af mit studie. Nu kan jeg se, hvordan jeg kan passe mit studie og få gennemført min uddannelse og samtidig have tid til et liv med venner.”   Hans, 19 år

“Jeg har fået meget ad af mine samtaler. De har fået mig til at finde ud af at arbejde med mine problemer, og ikke lade som om, de ikke var der. Jeg har fået en masse gode værktøjer, som jeg vil bruge fremover.”   Christian, 25 år