Coaching – Narrativ terapi.

Coaching – Narrativ terapi vil være hjælpsom for dig med ønsker om at:

  • Styrke dine refleksionsredskaber til brug for din karriere/personlig udvikling
  • Klargøre og overkomme dine indre og ydre forhindringer.
  • Acceptere at være den, du er.
  • Sætte præcise og realistiske mål og i praksis arbejde målrettet med dem.
  • Styrke dig selv ved at leve i balance med dine værdier.
  • Vide, du ikke er forkert
Coaching / Narrativ terapi

Vi møder alle ydre og indre forhindringer på livets vej.

Samtalerne har fokus på at ændre handlingsmønstre, som du oplever, hindrer dig i at leve dit liv efter de værdier, som du har. Ved at lære dig selv bedre at kende, kan du nemmere vælge at aflære og tillære nye måder at handle på. Derved bliver du mere tro mod dig selv og dine værdier.

Terapien vil være med til, at du bliver mere forbundet til de værdier, som er dine pejlemærker og har rod i din livshistorie. Det vil give dig mere balance at handle i overensstemmelse med dine værdier. Større bevidsthed om dine livsstyrker og værdier vil oftest gøre, at dine beslutninger bliver taget med større opmærksomhed og nærvær. Mod til at du lettere tackler de aktuelle problemer, så øget livskvalitet og bedring opleves.

Du vil opdage, at du fortæller en ny historie om dig selv. En historie, du holder af at fortælle. En historie om den person, du kan lide at være. En historie, som i handling også viser den, du er – en, der kan udvikle sunde og tillidsfulde relationer, hvor både vores bekymringer, sorger, følelser, drømme og visioner kan rummes og deles tillidsfuldt. Det er muligt at invitere andre ind i det terapeutiske rum som vidner til din historie, hvis du ønsker det.

Klientudtalelser

“Jeg kom i terapi for social angst og problemer med min krop, og jeg har fået forståelse for, hvorfor forskellige situationer påvirker mig så meget, og hvorfor jeg er mere sårbar i forhold til sociale arrangementer. Jeg fik redskaber og opgaver, der har medført, at jeg har det meget bedre med min krop og det sociale ikke overbelaster. Min dagligdag føles så meget bedre.”  Annette, 36 år