Familieterapi samtaler.

Hvad familiesamtaler kan hjælpe din familie med:

  • At opnå større forståelse for hinanden.
  • Bedre at kunne regulere følelserne og blive styrket i jeres handlinger.
  • At få nye perspektiver på jeres mønstre og åbne muligheden for at tackle det på nye måder
  • At mærke kærligheden, der binder jer sammen og føle større ro, når I udfordres i dagligdagen.
Familieterapi

Familiesamtaler med dig/jer som forældre og jeres børn eller delebørn. I har hver især mulighed for at udtrykke jeres følelser og de håb og ønsker, som vi i fællesskab skal arbejde med for at fremme jeres familielivs styrker og klare aktuelle udfordringer.

Det er i vores familie, at kærligheden og den indbyrdes tillid er med give børnene deres lyst til selvudfoldelse, udtrykke deres tanker, følelser og livsglæde. Glæden ved at leve og være.

Når vi mødes i familie terapi, bliver der endnu mere fokus på bevidstheden om de muligheder, der er i familielivet for at skabe de gode forandringer. Det er derfor modige og ansvarsfulde voksne, der tager initiativ til at starte en familie terapi.

Når de fleste familier aftaler at mødes med mig til den første familieterapi, er det oftest, fordi der er kommet forstyrrelser ind i familien, som har påvirket børnene. Børnene eller de unge kan have udviklet nogle nye sider, som uro, indelukkethed eller andet, som bekymrer forældrene.

Det kan for nogle børn være godt, når de under familieterapi forløbet også får en individuel samtale.

Der kan også være sorg i familien, hvis der er sygdom eller tab af familiemedlemmer. Skilsmisse er en af de største årsager til at søge terapi, idet der er hårdt brug for at alle kan komme godt videre under deres nye livsomstændigheder.

Ved at alle i jeres familiefælleskab ved samtaler i familieterapien udtrykker jeres mening, åbnes der til, at I sammen kan bevæge jer mod større tillid og forståelse. I får talt om, hvad det er, der i jeres familie virker begrænsende for det familieliv, som I holder af. Hvordan I sammen får åbnet for jeres familiestyrker, som indbringer jer livsindhold og handlekraft, og som styrker families gode trivsel.